A Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Hollandia) által 2019. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – YO elleni büntetőeljárás

(C-22/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Arnhem eljáró Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

YO

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Értelemszerűen az állati melléktermékekre vonatkozó 2009. évi rendelet értelmében vett állati mellékterméknek sem minősül az olyan anyag, amely nem minősül a 2008/98/EK irányelv1 – a hulladékokról szóló keretirányelv – értelmében vett mellékterméknek, és ezen anyag ezért az 1013/2006/EK rendelet2 hatálya alól sincs kizárva ez utóbbi rendelet 1. cikkének (3) bekezdése alapján? Vagy nem kizárt, hogy valamely anyagot magában foglal az állati melléktermékek fogalmának az állati melléktermékekre vonatkozó 2009. évi rendeletben szereplő meghatározása, ha ezen anyag nem felel meg a 2008/98/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti feltételeknek, és ezen anyag ezért nem feltétlenül tartozik az 1013/2006/EK rendelet hatálya alá?

2)    Mit jelent az az 1013/2006/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett hulladékszállítás, amelyre az 1774/2002/EK rendelet3 – jelenleg az állati melléktermékekre vonatkozó 2009. évi rendelet4  – engedélyezésre vonatkozó követelményei vonatkoznak: állati melléktermékek (valamely országból egy másikba történő) szállítását jelenti-e az, anélkül, hogy jelentőséggel bírna, hogy melyik kategóriába tartozik ez az anyag? Vagy az állati melléktermékekre vonatkozó 2009. évi rendelet 48. cikkében (korábban az 1774/2002/EK rendelet 8. cikkében) említett anyag szállítását jelenti az, amely az említett rendelkezés értelmében vett állati melléktermékekre és az azokból nyert termékekre, tehát az 1. kategóriába tartozó anyagokra, a 2. kategóriába tartozó anyagokra és bizonyos azokból nyert termékekre – többek között a 3. kategóriába tartozó anyagból származó feldolgozott állati fehérjére – korlátozódik?

3)    Ha az az 1013/2006/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében vett hulladékszállítás, amelyre az 1774/2002/EK rendelet – jelenleg az állati melléktermékekre vonatkozó 2009. évi rendelet – engedélyezésre vonatkozó követelményei vonatkoznak, állati melléktermékek (valamely országból egy másikba történő) szállítását jelenti, anélkül, hogy jelentőséggel bírna, hogy melyik kategóriába tartozik ez az anyag, akkor úgy kell-e továbbá értelmezni az 1013/2006/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontját, hogy az állati melléktermékekből és egyéb anyagokból álló keverékek szállítására is vonatkozik az, és – amennyiben igen – jelentőséggel bír-e ennek körében az állati melléktermékek és az egyéb anyagok keveréken belüli aránya? Vagy az állati melléktermék megszűnik az állati melléktermékekre vonatkozó 2009. évi rendelet értelmében vett állati mellékterméknek lenni, és a valamely egyéb anyaggal való összekeveredése miatt az 1013/2006/EK rendelet értelmében vett hulladéknak minősül az?

____________

1 A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 312., 3. o.).

2 A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK (HL 2006. L 190., 1. o.).

3 A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2002. L 273., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 37. kötet, 92. o.).

4 A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 300., 1. o.).