2019 m. sausio 24 d. Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SONAECOM, SGPS, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-42/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: SONAECOM, SGPS, SA

Kita apeliacinio proceso šalis: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

Ar tai, kad apeliantė Sonaecom SGPS atskaitė mokestį, sumokėtą už konsultavimo paslaugas rinkos tyrimo klausimais, siekiant įsigyti akcijų ir šiam įsigijimui neįvykus, atitinka atskaitos taisykles, nustatytas Šeštojoje PVM direktyvoje1 , konkrečiai 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 17 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse?

Ar tai, kad apeliantė Sonaecom SGPS atskaitė mokestį, sumokėtą už BCP sumokėtą komisinį mokestį už obligacijomis padengtos paskolos, skirtos įsitraukti į apeliantės susijusių įmonių finansinę struktūrą, organizavimą ir struktūravimą, – mokestį, kuris, neįvykdžius atitinkamų investicijų, buvo visas priskirtas prie grupės patronuojančiosios bendrovės Sonae, SGPS, atitinka atskaitos taisykles, nustatytas Šeštojoje PVM direktyvoje, konkrečiai 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 17 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse?

____________

1 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).