2019 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Austrijos Respublika

(Byla C-161/19)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Hermes ir M. Noll-Ehlers

Atsakovė: Austrijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė prašo

pripažinti, kad leidusi pavasarinę slankų medžioklę Žemutinės Austrijos žemėje, Austrijos Respublika pažeidė savo įsipareigojimus pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos1 7 straipsnio 4 dalį;

priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pareikštas dėl pavasarinės slankų (Scolopax rusticola) medžioklės Žemutinėje Austrijoje. Čia slankų patinus galima medžioti nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d. tada, kai vyksta poravimasis, leidžiant sumedžioti iki 1410 (nuo 2017 m. 759) slankų.

Komisijos nuomone, ginčijama nuostata pažeidžia Direktyvos 2009/147 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą pavasarinės medžioklės draudimą.

Austrijos Respublika tvirtina, kad šią nuostatą apima Direktyvos 2009/147 9 straipsnio 1 dalies c punkte numatyta išimtis. Pagal ją, jei nėra jokio kito priimtino sprendimo, valstybės narės gali nukrypti, be kita ko, nuo 7 straipsnio 4 dalies, kad griežtai prižiūrint ir atrankiniu būdu būtų leista gaudyti, laikyti ar kitaip teisėtai naudoti nedidelį tam tikrų rūšių paukščių skaičių. Pagal suformuotą Teisingumo Teismo jurisprudenciją valstybės narės turi įrodyti, kad yra tenkinamos šios išimties taikymo sąlygos.

Komisijos nuomone, Austrijos Respublika neįrodė, kad nėra jokio kito priimtino sprendimo, ir nepaaiškino, kad leidžiamas nušauti maksimalus paukščių skaičius atitinka šios direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje numatytą reikalavimą, kad tas skaičius būtų „nedidelis“. Rudeninė medžioklė būtų tinkama alternatyva, nes Žemutinės Austrijos medžioklės plotuose yra gana nemažai slankų ir rudenį. Austrijos Respublika nepateikė įtikinamų įrodymų dėl teiginio, kad pavasarinė medžioklė yra palankesnė slankų populiacijai nei rudeninė medžioklė. Be to, „nedidelis skaičius“ yra apskaičiuotas neteisingai, nes Austrijos valdžios institucijos remiasi klaidinga referencine populiacija.

____________

1 OL L 20, 2010, p. 7.