2019 m. vasario 22 d. Unichem Laboratories Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimo byloje T-705/14 Unichem Laboratories / Komisija

(Byla C-166/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Unichem Laboratories Ltd, atstovaujama baristerės F. Carlin, solisitorės M. Healy, advocaat B. Hoorelbeke, solisitorių S. Mobley ir H. Sheraton, QC A. Robertson

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti visą skundžiamą teismo sprendimą;

panaikinti visą ginčijamą Komisijos sprendimą tiek, kiek jis susijęs su Unichem, ir

nurodyti Komisijai sumokėti savo ir Unichem bylinėjimosi šioje byloje ir Bendrajame Teisme vykusiame procese išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Unichem teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidų:

Pirma, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad Komisija turi kompetenciją adresuoti pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį priimtą sprendimą adresuoti Unichem, nes:

Bendrasis Teismas neteisingai pritaikė teisinį kriterijų nustatydamas vieną ekonominį vienetą ir

Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad Unichem tenka tiesioginė atsakomybė kaip vienai iš taikos sutartį pasirašiusių asmenų.

Antra, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes netaikė objektyvaus būtinumo kriterijaus geriausiems prieinamiems gamybos būdams (GPGB).

Trečia, jeigu taikos sutartys patenka į SESV 101 straipsnio taikymo sritį, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą neteisingai apibūdindamas Niche sudarytą taikos sutartį kaip pažeidimą „dėl tikslo“.

Ketvirta, Bendrasis Teismas pažeidė Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnyje įtvirtintą pareigą nurodyti motyvus, kai nepateikdamas teisinių argumentų atmetė bendrovės Unichem pasiūlytą taikos sutarties aiškinimą.

Penkta, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad Niche ir Unichem yra potencialios Servier konkurentės.

Šešta, Bendrasis Teismas pažeidė pagrindinį vienodo požiūrio principą, skirtingai vertindamas Unichem ir Niche dėl panašių generinių vaistų ir klaidingai apibūdindamas Niche sudarytą taikos sutartį kaip SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimą dėl tikslo.

Septinta, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nepripažinęs, kad taikos sutartis atitinka SESV 101 straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.

Aštunta, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą neteisingai taikydamas teisinį kriterijų tam, kad nustatytų Unichem ir Niche teisės į gynybą ir (arba) gero administravimo principo pažeidimą.

____________