Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Niche Generics Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 12 decembrie 2018 în cauza T-701/14, Niche Generics/Comisia

(Cauza C-164/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Niche Generics Ltd (reprezentanți: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea în întregime a hotărârii atacate;

anularea deciziei atacate în măsura în care o privește pe Niche și

obligarea Comisiei la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată ale Niche efectuate în prezenta procedură și în procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Niche susține că Tribunalul a săvârșit erori de drept:

În primul rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că nu a aplicat criteriul necesității obiective din Hotărârea BAT.

În al doilea rând, în cazul în care acordurile de soluționare amiabilă intră în domeniul de aplicare al articolului 101 TFUE, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că caracterizat în mod greșit acordul de soluționare amiabilă a Niche ca fiind o încălcare „prin obiect”.

În al treilea rând, Tribunalul a încălcat obligația de motivare prevăzută la articolul 36 din Statutul Curții de Justiție prin faptul că a respins interpretarea Niche a acordului de soluționare fără a răspunde argumentelor juridice ale acesteia.

În al patrulea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a concluzionat că Niche era un concurent potențial al Servier.

În al cincilea rând, Tribunalul a încălcat principiul fundamental al egalității de tratament prin faptul că a aplicat Niche un tratament diferit de cel aplicat altor societăți producătoare de medicamente generice în situații similare și prin faptul că a calificat în mod greșit acordul de soluționare amiabilă drept încălcare „prin obiect” a articolului 101 alineatul (1) TFUE.

În al șaselea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin aceea că nu a recunoscut faptul că acordul de soluționare amiabilă îndeplinește criteriile de exceptare prevăzute la articolul 101 alineatul (3) TFUE.

În al șaptelea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a aplicat în mod greșit criteriile juridice pentru stabilirea existenței unei încălcări a dreptului la apărare al Niche și/sau a principiului bunei administrări.

În al optulea rând, Tribunalul a încălcat principiul general al dreptului Uniunii privind cerința proporționalității prin faptul că a confirmat un cuantum disproporționat al amenzii în raport cu mijloacele financiare ale Niche.

____________