2019 m. vasario 21 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-684/14 Krka / Komisija

(Byla C-151/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, baristerio D. Bailey

Kita proceso šalis: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo byloje T−684/14 rezoliucinės dalies 1−4 punktus;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui pagal Statuto 61 straipsnį;

įpareigoti Krka padengti Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad Krka nebuvo konkurencinio spaudimo Servier šaltinis minėtų susitarimų metu.

Antrasis pagrindas grindžiamas Bendrojo Teismo teisės klaida dėl licencijos sutarties turinio ir tikslų vertinimo kaip paskatos Krka sutikti su taikos sutarties apribojimais.

Trečiasis pagrindas grindžiamas teisės klaida dėl konkurencijos ribojimo sąvokos taikymo dėl dalyko, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo nagrinėdamas šalių ketinimus dėl SESV 101 straipsnio taikymo.

Penktasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas suklydo atsižvelgdamas į licencijos konkurenciją rinkoje skatinantį poveikį, kuris nesusijęs su SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimu, konstatuotu Sprendime.

Šeštasis pagrindas grindžiamas Bendrojo Teismo teisės klaida vertinant perleidimo susitarimo dalyką.

Septintasis pagrindas grindžiamas Bendrojo Teismo teisės klaida dėl konkurencijos ribojimo sąvokos taikymo dėl poveikio, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį.

____________