Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije la 21 februarie 2019 – SCT, d.d, v stečaju/Republica Slovenia

(Cauza C-146/19)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Părțile din procedura principală

Reclamantă: SCT, d.d, v stečaju

Pârâtă: Republica Slovenia

Întrebările preliminare

Articolul 90 alineatul (2) din Directiva TVA poate fi interpretat în sensul că permite o derogare de la dreptul de a reduce baza de impozitare pentru TVA și în cazul neplății definitive, în situația în care această neplată definitivă este o consecință a omisiunii persoanei impozabile de a adopta un comportament necesar, de exemplu ca urmare a omisiunii de a înscrie creanța în cadrul procedurii de faliment inițiate împotriva debitorului persoanei impozabile respective, precum în prezenta speță?

Chiar în cazul în care ar fi admisibilă o asemenea derogare de la dreptul de a reduce baza de impozitare pentru TVA, subzistă totuși un drept de a reduce baza de impozitare ca urmare a neplății în situația în care persoana impozabilă demonstrează că, chiar dacă ar fi înscris creanțele proprii în cadrul procedurii de faliment, acestea nu ar fi fost realizate sau demonstrează că existau motive rezonabile pentru omisiunea sa de a înscrie creanța?

Articolul 90 alineatul (1) din Directiva TVA are efect direct și în cazul în care legiuitorul unui stat membru a depășit cadrul reglementării admisibile a derogărilor prevăzute la alineatul (2) al aceluiași articol 90?

____________