Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. veljače 2019. uputio Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litva) – AB „Linas Agro” protiv Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(predmet C-117/19)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: AB „Linas Agro”

Tuženik: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prethodna pitanja

Treba li navode u preambuli Uredbe br. 945/20051 , osobito u uvodnim izjavama 20. do 23., da, „s obzirom na činjenicu da dotični proizvod sadržava više od 28 % masenog udjela N, on automatski sadrži više od 80 % masenog udjela AN” smatrati kao pretpostavku na temelju koje se može zaključiti da je ako dotični proizvod (umjetno gnojivo na bazi amonijeva nitrata) sadržava 28 % ili više dušika (N), njegov sadržaj amonijeva nitrata (AN) uvijek veći od 80 %?

Može li se ta pretpostavka primijeniti na nove vrste dotičnog proizvoda navedene u Uredbi br. 945/2005, odnosno na gnojiva NPK sa sadržajem dušika (N) koji je jednak ili premašuje 28 % masenog udjela, s omjerom između amonijeva i nitratova dušika otprilike 1:1, te sa sadržajem fosfora (P) i/ili kalija (K) koji ne premašuje 12 % masenog udjela, primjerice, gnojivo NPK 30-4-4 o kojem je riječ u ovom sporu?

Ako je odgovor na navedena pitanja potvrdan, ima li spomenuta pretpostavka iz Uredbe br. 945/2005 obvezujuću pravnu snagu, odnosno, može li se na nju pozivati prilikom uvrštavanja gnojiva NPK navedenih u točki 17. odluke Komisije za porezne sporove pod oznake TARIC i stoga u svrhu primjene postojećih mjera (antidampinških pristojbi), iako članak 1. stavci 1. i 3. Uredbe br. 945/2005 (i, u skladu s time, članak 1. stavci 1. i 2. točka (c) Uredbe br. 999/20142 koja je bila na snazi u vrijeme završetka predmetnih uvoznih postupaka) ne vežu nametanje konačne antidampinške pristojbe uz sadržaj kemijskog elementa dušika (N) u proizvodu, već uz sadržaj kemijskog spoja amonijeva nitrata (AN) i sadržaj fosfora i kalija u proizvodu?

Može li se za potrebe uvrštenja pod oznake TARIC gnojiva NPK navedenih u točki 17. odluke Komisije za porezne sporove i stoga za potrebe primjene postojećih mjera (antidampinških pristojbi) – s obzirom na ciljeve određene u uvodnim izjavama 35. i 36. Uredbe br. 945/2005 koji se sastoje u primjeni postojećih mjera na nove vrste proizvoda na temelju načela proporcionalnosti i pojednostavljivanja carinskih postupaka i primjene odgovarajućih carinskih stopa koje odgovaraju količini dotičnog proizvoda sadržanog u složenom gnojivu – pozivati na pretpostavku navedenu u točki 16. odluke Komisije za porezne sporove prilikom izračuna (utvrđivanja) udjela amonijeva nitrata u takvim gnojivima? Drugim riječima, nakon što je utvrđen udio dušika (N) u gnojivima NPK navedenima u točki 17. odluke Komisije za porezne sporove (na temelju dokumenata koje je podnio uvoznik u vrijeme carinjenja ili tijekom laboratorijskih ispitivanja), izračunava (utvrđuje) li se sadržaj amonijeva nitrata s obzirom na omjer sadržaja amonijeva nitrata (AN) i dušika (N) definiran u uvodnoj izjavi 20. Uredbe br. 945/2005, koji ovisi o atomskoj masi elemenata te iznosi 2.86 a da se pritom ne provode dodatna laboratorijska ispitivanja kako bi se utvrdio točan sadržaj amonijeva nitrata?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 945/2005 od 21. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 658/2002 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije i Uredbe (EZ) br. 132/2001 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom, među ostalim, iz Ukrajine nakon parcijalne privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 384/96 (SL 2005., L 160, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 79., str. 3.)

2 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 999/2014 od 23. rujna 2014. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz amonijeva nitrata podrijetlom iz Rusije nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL 2014., L 280, str. 19.)