Presuda Općeg suda od 7. ožujka 2019. – Švedska protiv Komisije

(predmet T-837/16)1

(REACH – Komisijina odluka kojom se odobrava upotreba olovnog sulfokromata žutog i olovnog kromata molibdata sulfata crvenog – Članak 60. stavci 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 – Ispitivanje nedostupnosti alternativa – Pogreška koja se tiče prava)

Jezik postupka: švedski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Švedska (zastupnici: A. Falk i F. Bergius, a zatim A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev i J. Lundberg, agenti)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson i G. Tolstoy, agenti)

Intervenijenti u potporu tužitelju: Kraljevina Danska (zastupnici: C. Thorning i M. Wolff, a zatim M. Wolff i J. Nymann-Lindegren, agenti); Republika Finska (zastupnik: S. Hartikainen, agent) i Europski parlament (zastupnici: A. Neergaard i A. Tamás, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europska agencija za kemikalije (zastupnici: M. Heikkilä, W. Broere i C. Schultheiss, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Provedbene odluke Komisije C (2016) 5644 final od 7. rujna 2016. o davanju autorizacije za određene upotrebe olovnog sulfokromata žutog i olovnog kromata molibdata sulfata crvenog prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Izreka

Poništava se Provedbena odluka Komisije C (2016) 5644 final od 7. rujna 2016. o davanju autorizacije za određene upotrebe olovnog sulfokromata žutog i olovnog kromata molibdata sulfata crvenog prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Odbija se Komisijin zahtjev za održavanje na snazi, u slučaju poništenja Provedbene odluke Komisije C (2016) 5644 final od 7. rujna 2016., učinaka te odluke do trenutka kad bude mogla preispitati zahtjev za autorizaciju.

Komisija će snositi vlastite troškove i troškove Kraljevine Švedske.

Kraljevina Danska, Republika Finska i Europski parlament snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 38, 6. 2. 2017.