Kasační opravný prostředek podaný dne 23. listopadu 2018 Sevenfriday AG proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 27. listopadu 2018 ve věci T-448/17, Sevenfriday v. EUIPO

(Věc C-734/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Sevenfriday AG (zástupci: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Seven SpA

Usnesením ze dne 19. března 2019 Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.

____________