Appell ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2018 minn Sevenfriday AG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-27 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-448/17 – Sevenfriday vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-734/18)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Sevenfriday AG (rappreżentanti: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Seven SpA

Permezz ta’ digriet tad-19 ta’ Marzu 2019 il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) ddeċidiet li l-appell huwa inammissibbli.

____________