Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 24 ianuarie 2019 – Repsol Petróleo, S.A./Administración del Estado

(Cauza C-44/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Recurentă: Repsol Petróleo, S.A.

Intimată: Administración del Estado

Întrebarea preliminară

Articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2003/961 trebuie interpretat în sensul că permite impozitarea sub forma accizei speciale pe uleiurile minerale a operațiunilor de autoconsum de produse energetice realizate în instalațiile producătorului, proporțional cu produsele non-energetice obținute?

Finalitatea acestei dispoziții, care constă în scutirea de impozitarea sub forma accizei a utilizării de produse energetice considerate necesară pentru obținerea de produse energetice finite, împiedică, dimpotrivă, supunerea la plata accizei a părții din autoconsumul respectiv care determină obținerea altor produse non-energetice, chiar dacă aceasta este reziduală și constituie o consecință inevitabilă a procesului de producție însuși?

____________

1     Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO 2003, L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98).