2019 m. vasario 22 d. Vengrijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-339/16, T-352/16 ir T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid / Komisija

(Byla C-178/19 P)

Proceso kalbos: ispanų ir prancūzų

Šalys

Apeliantė: Vengrija, atstovaujama M.Z. Fehér

Kitos proceso šalys: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliaciniame skunde Vengrija Teisingumo Teismo prašo:

visų pirma:

panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid / Europos Komisija, priimtą sujungtose bylose T–339/16, T–352/16 ir T–391/16, ir pripažinti, kad Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir Ayuntamiento de Madrid pateikti ieškiniai yra nepriimtini;

subsidiariai:

panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinę dalį, kiek joje panaikintos nuostatos padariniai paliekami galioti dvylika mėnesių po šio sprendimo įsiteisėjimo, ir kartu nuspręsti palikti galioti panaikintos nuostatos padarinius, kol bus priimti nauji šią nuostatą pakeičiantys teisės aktai,

ir

priteisti iš ieškovų Bendrajame Teisme bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniame skunde Vengrijos vyriausybė ginčija, pirma, skundžiamame sprendime padarytas išvadas dėl priimtinumo, taigi, ir dėl ieškinių dėl panaikinimo priimtinumo, ir, antra, skundžiamame sprendime pateiktą vertinimą dėl panaikintos nuostatos galiojimo laike ir juo grindžiamą išvadą.

Vengrijos vyriausybės manymu, Bendrasis Teismas skundžiamame sprendime klaidinai nusprendė, kad Reglamente 2016/6461 nenumatyta jokia vykdymo priemonė, kiek tai susiję su ieškovais, ir kad reglamentas yra tiesiogiai su jais susijęs, todėl jie turi teisę pareikšti ieškinį pagal SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą. Iš tiesų pagal Reglamentą 2016/646 reikia imtis vykdymo priemonių ir ieškovų atžvilgiu, be to, reglamentas nėra tiesiogiai susijęs su ieškovais, nes, priešingai, nei nurodyta skundžiamame sprendime, juo neribojama ieškovų teisė imtis tam tikrų transporto priemonių judėjimą ribojančių priemonių.

Vengrijos vyriausybė teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė teisinio saugumo principą, kai skundžiamame sprendime nustatė maksimalų dvylikos mėnesių laikotarpį, per kurį paliekami galioti panaikintos nuostatos padariniai, nes šis laikotarpis negali būti laikomas pakankamu nuostatoms, kurios pakeistų panaikintą nuostatą, priimti. Įmonėms taikomas sutrumpintas pasirengimo pokyčiams laikotarpis joms neleidžia prisitaikyti prie pakeistų taisyklių, be to, neišspręstas ir žalos, kurią jau dabar galima nustatyti, sumažinimo klausimas. Situacija per laikotarpį nuo panaikintos nuostatos padarinių galiojimo pabaigos iki naujos taisyklės patvirtinimo neatitinka teisinio saugumo principo, nes bus smarkiai pažeistos tiek automobilių gamintojų, tiek vartotojų teisės.

____________

1 2016 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/646, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 6) (OL L 109, 2016, p. 1).