A Förvaltningsrätten i Malmö (Svédország) által 2019. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra Migrationsverket

(C-193/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Förvaltningsrätten i Malmö

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Alperes: Migrationsverket

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Abban az esetben, ha a személyazonosság nem egyértelmű, a nem védelmi vagy humanitárius okból, Svédországban benyújtott kérelmeken alapuló tartózkodási engedélyek megadása ellentétes-e a Schengeni Egyezmény rendelkezéseivel, ideértve különösen a SIS bejegyzéseinek rendszeres ellenőrzését is, valamint a Schengeni határellenőrzési kódex rendelkezéseivel, ideértve különösen az abban foglalt azon követelményt, hogy az érintettnek érvényes útlevéllel kell rendelkeznie?

Amennyiben igen, a személyazonosság meghatározása alóli kivételre irányadó lehet-e a nemzeti vagy az ítélkezési gyakorlat?

Amennyiben a fenti 2. pontban szereplő helyzet nem áll fenn, az uniós jog biztosít-e eltérési lehetőséget, és ha igen, milyet?

____________