2019 m. vasario 27 d. Förvaltningsrätten i Malmö (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A / Migrationsverket

(Byla C-193/19)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Förvaltningsrätten i Malmö

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: A

Atsakovė: Migrationsverket

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatas, visų pirma nuostatas dėl sistemingų patikrų Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), ir pagal Šengeno sienų kodekso nuostatas, įskaitant, jame nustatytą reikalavimą turėti galiojantį pasą, draudžiama išduoti leidimą gyventi šalyje pagal Švedijoje pateiktą prašymą, kuris nepagrįstas apsaugos ar humanitariniais motyvais, jeigu prašymą pateikusio asmens tapatybė aiškiai nenustatyta?

2.    Jei atsakymas į šį klausimą būtų teigiamas, ar nacionalinėje teisėje arba jurisprudencijoje gali būti nustatytos reikalavimo įrodyti tapatybę išimtys?

3.    Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų neigiamas, kokios išimtys leidžiamos (jei leidžiamos) pagal ES teisę?

____________