Hogere voorziening ingesteld op 23 november 2018 door Sevenfriday AG tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 27 september 2018 in zaak T-449/17, Sevenfriday/EUIPO

(Zaak C-733/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Sevenfriday AG (vertegenwoordigers: M. Mostardini, F. Mellucci en S. Pallavicini, avvocati)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en Seven SpA

Bij beschikking van 19 maart 2019 heeft het Hof van Justitie (Zevende Kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________