Recurs introdus la 23 noiembrie 2018 de Sevenfriday AG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 27 septembrie 2018 în cauza T-449/17, Sevenfriday/EUIPO

(Cauza C-733/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Sevenfriday AG (reprezentanți: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avocați)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Seven SpA

Prin Ordonanța din 19 martie 2019, Curtea de Justiție (Camera a șaptea) a declarat recursul inadmisibil.

____________