Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgerichts Köln (Nemčija) 23. januarja 2019 – FX/GZ, ki jo na podlagi zakona zastopa njena mama

(Zadeva C-41/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FX

Tožena stranka: GZ, ki jo na podlagi zakona zastopa njena mama

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali gre v primeru zahteve za ustavitev izvršbe na podlagi člena 767 Zivilprozessordnung (zakon o civilnih postopkih, v nadaljevanju: ZPO) zoper tujo odločbo o preživnini za preživninsko zadevo v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah1 ?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali gre v primeru zahteve za ustavitev izvršbe na podlagi člena 767 ZPO zoper tujo odločbo o preživnini za postopek v zvezi z izvršitvijo sodnih odločb v smislu člena 24, točka 5, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah2 ?

____________

1 UL L 7, 2009, str. 1.

2 UL L 351, 2012, str. 1.