A Törvényszék (kilencedik kibővített tanács) T-339/16., T-352/26. és T-391/16. sz. Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2018. december 13-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. február 23-án benyújtott fellebbezés

(C-179/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol és francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselő: J.-F. Brakeland meghatalmazott)

A többi fél az eljárásban: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

–    helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-339/16., T-352/26. és T-391/16. sz. Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de Madrid kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2018. december 13-án meghozott, és ugyanezen a napon kihirdetett ítéletet, utasítsa el az elsőfokú eljárásban előterjesztett keresetet és a felpereseket kötelezze a költségek viselésére;

    vagy másodlagosan:

helyezze hatályon kívül az ítéletet, és az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé újbóli vizsgálatra; a két eljárás költségeiről még ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés egyetlen jogalapon alapul. A Bizottság álláspontja szerint a Törvényszék az ítéletének a 121–151. pontjában tévesen alkalmazta a jogot, amikor azt állapította meg, hogy a 2016/646 rendelet1 a 715/2007/EK rendelet2 lényeges elemét módosítja. Ez a hiba egyrészt a módosítás fogalmának a helytelen értelmezéséből ered, amelyet az mutat, hogy a Törvényszék a „de facto módosítás” fogalmát alkalmazta, és másrészt a 2016/646 rendelet hatályának téves értelmezéséből. Ezáltal az ítélet veszélyezteti az uniós intézmények közötti egyensúlyt.

____________

1 A 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. április 20-i (EU) 2016/646 bizottsági rendelet (HL 2016. L 109., 1. o.)

2 A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2007. L 171., 1. o.)