Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 14. marta rīkojums –
Hungary Restaurant Company un Evolution Gaming Advisory/Komisija

(lieta C700/18 P)

Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Prasība atcelt tiesību aktu – LESD 263. panta sestā daļa – Termiņa prasības celšanai sākums – Prasība, kas celta vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīgā tiesību akta publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

1.      Prasība atcelt tiesību aktu – Termiņi – Absolūts raksturs – Pārbaude pēc Savienības tiesas ierosmes

(LESD 263. panta 6. daļa)

(skat. 19. punktu)

2.      Prasība atcelt tiesību aktu – Termiņi – Termiņa sākums – Attiecīgā akta publicēšanas datums – Aprēķināšana

(LESD 263. panta 6. daļa)

(skat. 21., 22. punktu)

3.      Prasība atcelt tiesību aktu – Termiņi – Termiņa sākums – Attiecīgā akta publicēšanas datums – Tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpums – Neesamība

(LES 6. panta 1. punkts; LESD 263. panta 6. daļa; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants un 52. panta 7. punkts)

(skat. 26. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu.

2)

Hungary Restaurant Company Kft. un Evolution Gaming Advisory Kft. sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.