2019 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis
JPMorgan Chase ir kt. / Komisija

(Byla C1/19 P(R))

„Apeliacinis skundas – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Konkurencija – Euro palūkanų normos išvestinių finansinių priemonių sektorius – Europos Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio pažeidimas, – Sprendimas 2011/695/ES – Prašymo užtikrinti sprendimo konfidencialumą atmetimas – Tariamai konfidenciali informacija – Paskelbimas – Nekaltumo prezumpcijos principas – Fumus boni juris“

1.      Konkurencija – Administracinė procedūra – Profesinės paslapties laikymasis – Įmonės suinteresuotumas, kad nebūtų atskleista tam tikra su jos elgesiu susijusi informacija – Jokios ypatingos apsaugos nevertas interesas, kiek tai susiję su įmonėmis, kurios joms skirto sprendimo rezoliucinėje dalyje pripažintos padariusios pažeidimą

(žr. 23–25 punktus)

2.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Konfidencialios informacijos apsaugos vertinimas nagrinėjant teisminį ginčą – Sąlygos dėl „fumus boni juris“ netenkinimas

(SESV 278 ir 279 punktai)

(žr. 32–36 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association ir J.P. Morgan Services LLP bylinėjimosi išlaidas, patirtas per šį apeliacinį procesą ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūrą byloje C‑1/19 P(R)‑R.