Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Poljska) 31. januarja 2019 – Profi Credit Polska S.A./QJ

(Zadeva C-84/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Profi Credit Polska S.A.

Tožena stranka: QJ

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 19931 razlagati tako, da se Direktiva ne uporablja za oceno nepoštenosti posameznih pogodbenih pogojev, ki se nanašajo na neobrestne stroške kredita, kadar zakonske določbe države članice določajo zgornjo mejo teh stroškov, s tem da predpisujejo, da se ne more zahtevati plačila neobrestnih stroškov pogodbe o potrošniškem kreditu v delu, v katerem so ti stroški višji od maksimalnih neobrestnih stroškov kredita, izračunanih na podlagi zakonskih določb, ali od skupnega zneska kredita?

Ali je treba člen 4(2) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 razlagati tako, da se na podlagi te določbe ne sme ocenjevati morebitne nepoštenosti pogodbenega pogoja, ki določa neobrestne stroške, ki jih mora nositi in plačati posojilojemalec skupaj s posojilom poleg obresti in ki so povezani s sklenitvijo pogodbe in odobritvijo posojila (v obliki pristojbin, provizij in drugih stroškov), če je pogodbeni pogoj v jasnem, razumljivem jeziku?

Ali je treba člen 4(2) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 razlagati tako, da pogodbeni pogoji, ki določajo različne stroške, povezane z odobritvijo posojila, niso v „jasnem, razumljivem jeziku“, če iz njih ni razvidno, za katere konkretne protistoritve se plačujejo, in potrošnik ne more prepoznati razlik med njimi?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L 95, str. 29).