A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2019. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(C-215/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Alperes: A Oy

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek1 a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. október 7-i 1042/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel2 módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv3 végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet 13b. és 31a. cikkét, hogy ingatlan bérbeadásának minősülnek az alapeljárás alapjául szolgáló olyan adatközpont-szolgáltatások, amelyek esetében valamely szolgáltató – szerverek elhelyezése céljából – egy adatközpontban található szerverszekrényeket kínál ügyfeleinek mellékszolgáltatásokkal együtt?

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adott nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni mindazonáltal a 2006/112/EK héairányelv 47. cikkét és a fent hivatkozott végrehajtási rendelet 31a. cikkét, hogy az alapeljárás alapjául szolgáló adatközpont szolgáltatás ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásnyújtásnak minősül, amelynek esetében a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye az ingatlan fekvésének helye?

____________

1 HL L 2011. L 77., 1. o.

2 HL L 2013. L 284., 1. o.

3 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.