2019 m. kovo 8 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Byla C-215/19)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Kita proceso šalis: A Oy

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/20111 , kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB2 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės, iš dalies pakeisto 2013 m. spalio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1042/20133 , kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos, susijusios su paslaugų teikimo vieta, 13b ir 31a straipsnius reikia aiškinti taip, kad tokios skaičiavimo centro paslaugos, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kurias teikiantis verslininkas savo klientams siūlo jo skaičiavimo centro spintose saugoti serverius ir teikia papildomas paslaugas, yra laikytinos nekilnojamojo turto nuoma?

2.    Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar, nepaisant to, PVM direktyvos 47 straipsnį ir minėto Įgyvendinimo reglamento 31a straipsnį reikia aiškinti taip, kad tokia skaičiavimo centro paslauga, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, yra laikytina su nekilnojamuoju turtu susijusia paslauga, kurios teikimo vieta yra nekilnojamojo turto buvimo vieta?

____________

1 OL L 77, 2011, p. 1.

2 OL L 347, 2006, p. 1.

3 OL L 284, 2013, p. 1.