Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. veljače 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španjolska) – Agencia Estatal de la Administración Tributaria protiv RK

(predmet C-85/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Tuženik: RK

Prethodno pitanje

Jesu li protivni članku 4. točkama 1. i 2. Okvirnog sporazuma o radu u nepunom radnom vremenu, priloženog Direktivi Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997.1 , te članku 2. stavku 1. točki (b) i članku 14. stavku 1. Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka) 2 odredba kolektivnog ugovora i poslodavčeva praksa prema kojima u slučaju zaposlenice koja radi u nepunom radnom vremenu s „vertikalnom raspodjelom” radnog vremena tijekom godine radni staž treba za potrebe plaća i promaknuća računati na način da se uzima u obzir samo vrijeme obavljanja aktivnosti?

____________

1 Direktiva Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC (SL 1998., L 14, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 131.)

2 Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka) (SL 2006., L 204, str. 23.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 246. i ispravak SL 2017., L 162, str. 56.)