Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Krakowie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Puola) on esittänyt 2.1.2019 – VL v. Szpital Kliniczny im. Dra J. Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

(asia C-16/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Krakowie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pääasian asianosaiset

Valittaja: VL

Vastapuoli: Szpital Kliniczny im. Dra J. Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.20001 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 2 artiklaa tulkittava siten, että direktiivissä suojellun ominaisuuden (vammaisuuden) perusteella määritellyn ryhmän yksittäisten jäsenten erilainen kohtelu loukkaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, jos työnantaja kohtelee kyseisen ryhmän jäseniä eri tavalla näennäisesti objektiivisen seikan perusteella, mutta tätä seikkaa ei voida objektiivisesti perustella oikeutetulla tavoitteella eivätkä tavoitteen toteuttamiskeinot ole asianmukaisia ja tarpeellisia?

____________

1 EYVL 2000, L 303, s. 16.