Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal București (Roemenië) op 29 januari 2019 – Orange România S.A. / Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Zaak C-61/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Tribunalul București

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Orange România S.A.

Verwerende partij: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Prejudiciële vragen

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een wilsuiting te kunnen beschouwen als een specifieke en op informatie berustende wilsuiting in de zin van artikel 2, onder h), van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens1 ?

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een wilsuiting te kunnen beschouwen als een vrije wilsuiting in de zin van artikel 2, onder h), van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens?

____________

1 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB 1995, L 281, blz. 31).