Recurs introdus la 10 ianuarie 2019 de Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 25 octombrie 2018 în cauza T-286/15, KF/Satcen

(Cauza C-14/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen) (reprezentant: A. Guillerme, avocat)

Celelalte părți din procedură: KF, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

anularea hotărârii atacate;

obligarea reclamantului în primă instanță să suporte toate cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

În motivarea recursului, Satcen invocă următoarele motive:

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a considerat că are competența de a soluționa capetele de cerere formulate de reclamant, din moment ce (i) nu a analizat dacă erau întrunite condițiile pe care se întemeiază competența sa și (ii) a interpretat în mod eronat principiul egalității de tratament;

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a considerat că este competent să soluționeze cauza în temeiul articolelor 263 și 268 TFEU;

Tribunalul a denaturat faptele atunci când a examinat susținerile KF în ceea ce privește desfășurarea anchetei administrative;

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în interpretarea articolului 1 din anexa IX la Statutul personalului Satcen, precum și în interpretarea conceptului de drept la apărare.

____________