A Conseil d'État (Belgium) által 2019. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B. M. O. kontra État belge

(C-137/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: B. M. O.

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv1 4. cikke (1) bekezdésének adott esetben ugyanezen irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével együttesen értelmezett c) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy az azt követeli meg, hogy ahhoz, hogy e rendelkezés értelmében „kiskorú gyermeknek” minősüljenek, a harmadik országbeli állampolgároknak nemcsak a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában kell „kiskorúnak” lenniük, hanem abban az időpontban is, amikor a hatóság végső döntést hoz e kérelmet illetően?

____________

1 HL 2003. L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.