Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 27. novembra 2018 – JA/Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

(Zadeva C-745/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vložnica kasacijske pritožbe: JA

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 73 in 78(a) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 in prej veljavni člen 11(A)(1)(a) in (2)(a) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero2 (77/388/EGS) ob upoštevanju splošnih načel za odškodninsko odgovornost države članice na podlagi sodne prakse Sodišča (zlasti sodb z dne 19. novembra 1991, Francovich in drugi, C-6/90 in C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428, in z dne 5. marca 1996, Brasserie du pêcheur in Factortame, C-46/93 in C-48/93, EU:C:1996:79) razlagati tako, da od 1. maja 2004 državi članici, ki je na ta dan pristopila k Evropski uniji, nalagajo, da sprejme predpise, v skladu s katerimi se stečajnemu upravitelju odobri plačilo, ki se mu prišteje pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV)?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1

2 UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 9, zvezek 1, str. 23