2019 m. vasario 8 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-811/16 Di Bernardo / Komisija

(Byla C-114/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama B. Mongin, G. Gattinara

Kita proceso šalis: Danilo Di Bernardo

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimą Di Bernardo / Komisija, T-811/16;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

atidėti bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas, susijęs su skundžiamo sprendimo 41−53 punktais, paskutiniu sakiniu, grindžiamas teisės klaida dėl atrankos komisijos sprendime neįtraukti kandidato į rezervo sąrašą pareigos motyvuoti apimties nustatymo. Pirma, Komisija tvirtina, kad Bendrasis Teismas nukrypo nuo suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos, pagal kurią sprendimai, susiję su paraiškų nagrinėjimu dėl kandidato pažymėjimų ar profesinės patirties vertinimo, skiriasi nuo sprendimų, susijusių su kandidatų nuopelnų vertinimu po dalyvavimo egzaminuose. Pirmuoju atveju komisija, atsižvelgdama į skelbime apie konkursą reikalaujamą kvalifikaciją, privalo tiksliai nurodyti, dėl ko atmetė kandidatūrą. Tačiau komisija, priimdama pirminį sprendimą ar atsakydama į peržiūros prašymą, privalo laikytis jurisprudencijoje nustatytų reikalavimų; tai pažeisdamas Bendrasis Teismas išplėtė savo kontrolę dėl komisijos atrankos patvirtintų kriterijų ir suteikė teisę komisijai spręsti dėl visos kandidatūros paraiškoje pateiktos informacijos. Aplinkybė, kuria rėmėsi komisija, atsakydama į peržiūros prašymą, neatitinka šios motyvavimo pareigos reikalavimų. Antra, Bendrasis Teismas supainiojo motyvavimo reikalavimą, neatsižvelgiant į jo turinį, su motyvų pagrįstumu, nuo kurio priklauso, ar sprendimas yra teisėtas iš esmės.

Antrasis pagrindas, susijęs su skundžiamo sprendimo 37−38 ir 53−56 punktais, grindžiamas teisės klaida dėl teismo pareigos nevykdymo, t. y. pareigos motyvuoti nesilaikymo. Bendrasis Teismas nukrypo nuo suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos, pagal kurią papildomi patikslinimai gali būti pateikti nagrinėjant bylą teisme, jei motyvacija nėra pakankama. Taip užtikrinamas motyvavimo pareigos laikymasis. Bendrasis Teismas, nesuteikdamas galimybės papildyti motyvus, kai motyvų beveik nebuvo, ir prilygindamas nebeik neesamą motyvaciją visiškam motyvacijos nebuvimui, nepaliko galimybės papildyti motyvų nagrinėjant bylą teisme. Toks prilyginimas nėra pagrįstas Teisingumo Teismo jurisprudencija. Nepalikdamas galimybės teisme pašalinti trūkumas Bendrasis Teismas apribojo teismo funkcijos įgyvendinimą, dėl kurios šiuo atveju buvo galima išvengti skundžiamo sprendimo panaikinimo dėl motyvavimo pareigos pažeidimo.

____________