Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie (Puola) on esittänyt 19.11.2018 – KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k. v. Porr S.A.

(asia C-722/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Valittaja: KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k.

Vastapuoli: Porr S.A.

Ennakkoratkaisukysymys

Sallitaanko Euroopan unionin oikeudessa, erityisesti kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/35/EY1 johdanto-osan 13, 20 ja 22 perustelukappaleessa ja SEUT 18 artiklassa, jossa ilmaistaan syrjintäkiellon periaate, mahdollisuus sulkea kaupallisten toimien maksuajoista annetun lain (Dz.U. 2003 Nr 139, järjestysnumero 1323) 4 §:n 3 kohdan c alakohdan mukaisesti pois korvaus maksuviivästyksistä sellaisten toimien osalta, jotka on rahoitettu kokonaisuudessaan tai osittain Euroopan unionin rakennerahastoista ja koheesiorahastosta peräisin olevista varoista?

____________

1 EYVL 2000, L 200, s. 35.