Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Trgovački sud u Zagrebu (Kroatia) on esittänyt 1.3.2019 – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ym. v. LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(asia C-200/19)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Trgovački sud u Zagrebu

Pääasian asianosaiset

Kantajat: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R. ja A.T.

Vastaaja: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan huomioon, ettei vastaaja ole osallistunut sopimusmenettelyyn muiden osakkaiden kanssa eikä ole ilmaissut suostumustaan sen osalta, mitä on sovittu, onko asetuksen (EU) N:o 1215/2012 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että vastaajalle kuuluvaa velvoitetta, eli lakisääteistä velvoitetta, joka kuitenkin määränsä, eräpäivänsä ja muiden yksityiskohtiensa osalta on sellaisten osakkaiden, jotka yhdessä hallitsevat yli puolta kiinteistö-osakeyhtiön osakkeista, määritettävä yhteisellä sopimuksella, on myös pidettävä sopimusvelvoitteena?

Onko asetuksen (EU) N:o 1215/2012 7 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että lakisääteisen velvoitteen täyttämättä jättämisen kiinteistö-osakeyhtiön sellaisiin muihin osakkaisiin nähden, jotka voivat velvoitteen täyttämistä tuomioistuimessa, on katsottava liittyvän sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta liittyvään asiayhteyteen, erityisesti siltä osin, kun sen takia, että vastaaja jättää täyttämättä lakisääteisen velvoitteen, lisävahinkoa (muuta kuin rahanmenetystä) voi aiheutua muille osakkaille ja kolmansille osapuolille?

Kun otetaan huomioon, että nyt käsiteltävässä asiassa kyseinen velvoite seuraa siitä, että vastaaja omistaa liiketiloja, joissa se harjoittaa toimintaansa, eli tiloja, joissa sillä on toimipiste, onko asetuksen (EU) N:o 1215/2012 7 artiklan 5 kohtaa tulkittava siten, että kyseessä on oikeusriita, joka koskee sivuliikettä, agentuuria tai muuta toimipaikkaa?

____________