2019 m. kovo 1 d. Trgovački sud u Zagrebu (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ir kt. / LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(Byla C-200/19)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Trgovački sud u Zagrebu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Atsakovė: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Prejudiciniai klausimai

1.    Kadangi atsakovė nedalyvavo sudarant sutartis su kitais bendrasavininkais ir nepritarė tam, kas buvo sutarta, ar Reglamento Nr. 1215/2013 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad atsakovei tenkanti pareiga, t. y. įstatyme numatyta pareiga, kuri, kalbant apie sumą, įvykdymo terminą ir kitus reikalavimus, buvo nustatyta bendru bendrasavininkų, kuriems priklauso daugiau nei pusė pastato, sutarimu, taip pat turi būti laikoma sutartine prievole?

2.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 7 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad įstatyme numatytos pareigos nevykdymas kitiems pastato bendrasavininkiams, kurie jos įvykdymo gali reikalauti teismo keliu, gali būti laikomas deliktu arba kvazideliktu, be kita ko, atsižvelgiant į tai, jog dėl atsakovei tenkančios teisinės pareigos neįvykdymo kiti bendrasavininkai ir tretieji asmenys gali patirti papildomos žalos (be to, kad patirtų finansinių nuostolių iš rezervo)?

3.    Kadangi šiuo atveju nagrinėjama pareiga atsiranda dėl to, kad atsakovei priklauso komercinės patalpos, kuriose ji vykdo savo veiklą, t. y. patalpos, kuriose yra jos buveinė, ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 7 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad tai yra ginčas, susijęs su filialo, atstovybės arba kitokio padalinio veikla?

____________