Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 16. jaanuaril 2019 – Ryanair Ltd ja Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust versus Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust jt

(kohtuasi C-28/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Ryanair Ltd ja Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust

Vastustajad: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Ryanair Ltd ja Ryanair DAC

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta1 artikli 23 lõike 1 teises lauses sätestatut tuleb tõlgendada nii, et sellised hinnakomponendid nagu internetis lennule registreerumise tasu ja krediitkaardiostu „haldustasu“, mis lisanduvad piletihinnale endale, ning käibemaksu kohaldamisest hindadele ja vabatahtlikele lisatasudele kodumaiste lendude puhul tulenev tasu kuuluvad vältimatute, prognoositavate või võimalike hinnalisade kategooriasse?

Kas määruse nr 1008/2008 artikli 23 lõike 1 neljandas lauses sätestatut tuleb tõlgendada nii, et terminiga võimalik on silmas peetud midagi, mida enamik tarbijaid saab vältida?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine) (ELT 2008, L 293, lk 3).