Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 16. januarja 2019 – Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust in drugi

(Zadeva C-28/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust

Nasprotne stranke: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba določbo člena 23(1), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti1 razlagati tako, da postavke v zvezi s stroški spletne prijave na let in „provizije“ za plačilo s kreditno kartico, ki vplivajo na končno ceno vozovnice, ter postavke, ki so posledica obdavčitve prevoznin in neobveznih doplačil za notranje lete z DDV, spadajo v skupino neizogibnih, predvidljivih ali možnih doplačil?

Ali je treba določbo člena 23(1), četrti stavek, Uredbe št. 1008/2008 razlagati tako, da izraz „možnost“ pomeni tiste elemente, ki se jim večina potrošnikov lahko izogne?

____________

1     Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (UL L 293, str. 3).