Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof te Amsterdam (Nizozemsko) dne 27. února 2019 – Rensen Shipbuilding BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Věc C-192/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Gerechtshof te Amsterdam

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Rensen Shipbuilding BV

Odpůrce: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Předběžná otázka

Doplňková poznámka 1 ke kapitole 89 kombinované nomenklatury uvádí, že se (mj.) podpoložky 8901 20 10 a 8901 90 10 („plavidla pro námořní plavbu“) vztahují pouze na plavidla konstruovaná jako plavidla pro námořní plavbu. Jak je v této souvislosti třeba vykládat výraz „pro námořní plavbu“?

____________