Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 27.2.2019 – Rensen Shipbuilding BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(asia C-192/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof Amsterdam

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Rensen Shipbuilding BV

Vastapuoli: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Ennakkoratkaisukysymys

Yhdistetyn nimikkeistön 89 ryhmän lisähuomautuksessa 1 säädetään (muun muassa), että yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeillä 8901 20 10 ja 8901 90 10, ”merialukset”, tarkoitetaan vain merialuksiksi [hollanninkielisessä versiossa: avomerellä ajoon] suunniteltuja laivoja. Miten ilmaisu ”avomerellä ajo” on tässä yhteydessä ymmärrettävä?

____________