Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof te Amsterdam (Nizozemska) 27. februarja 2019 – Rensen Shipbuilding BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Zadeva C-192/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof te Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Rensen Shipbuilding BV

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Vprašanje za predhodno odločanje

V dodatni opombi 1 k poglavju 89 kombinirane nomenklature je navedeno, da se (med drugim) tarifni podštevilki KN 8901 20 10 in 8901 90 10, ki se glasita „za morsko plovbo“, nanašata zgolj na plovila, konstruirana za morsko plovbo. Kaj je treba v tej zvezi razumeti z izrazom „za morsko plovbo“?

____________