2019 m. kovo 18 d. cour du travail de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B. / Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

(Byla C-233/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour du travail de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: B.

Atsakovas: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Prejudicinis klausimas

Ar 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse1 5 ir 13 straipsnius, siejamus su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio 2 dalimi ir 47 straipsniu, taip pat šios direktyvos 14 straipsnio 1 dalies b punktą, aiškinamą atsižvelgiant į 2014 m. gruodžio 18 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) Sprendimą Abdida, C-562/13,

reikia aiškinti taip, kad skundas, pateiktas dėl sprendimo, kuriuo sunkiai sergančiam trečiosios šalies piliečiui nurodoma išvykti iš valstybės narės teritorijos, kai skundą pateikęs asmuo tvirtina, kad įvykdžius šį sprendimą jam gali kilti rimta grėsmė, jog smarkiai ir nepataisomai pablogės jo sveikatos būklė, turi stabdomąjį poveikį:

todėl nereikia atlikti skundo vertinimo, pakanka vien jį pateikti, kad būtų sustabdytas sprendimo, kuriuo nurodoma išvykti iš šalies teritorijos, vykdymas, arba

atliekamas ribotas kaltinimo, kurį galima apginti, arba akivaizdaus skundo Conseil du contentieux des étrangers nepriimtinumo ar nepagrįstumo priežasties nebuvimo patikrinimas, arba

darbo bylų teismai atlieka visapusišką patikrinimą, siekdami nustatyti, ar įvykdžius šį sprendimą, skundą pateikusiam asmeniui gali kilti rimta grėsmė, kad smarkiai ir nepataisomai pablogės jo sveikatos būklė?

____________

1 OL L 348, 2008, p. 98.