2019 m. kovo 6 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation / Compagnie des pêches de Saint-Malo

(Byla C-212/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Kita kasacinio proceso šalis: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Prejudiciniai klausimai

1. Ar 2004 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas1 turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nesuderinamu su bendrąja rinka pripažįstamas tik darbdavių socialinio draudimo įmokų sumažinimas, nes darbuotojų socialinio draudimo įmokų sumažinimas nesukuria tiesioginės naudos bendrovėms, taigi negali patekti į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio taikymo sritį, ar taip, kad pagal jį nesuderinamu su bendrąja rinka taip pat pripažįstamas darbuotojų socialinio draudimo įmokų sumažinimas?

2. Jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad Komisijos sprendimas aiškintinas taip, kad pagal jį nesuderinamu su bendrąja rinka taip pat pripažįstamas darbuotojų socialinio draudimo įmokų sumažinimas, ar bendrovė turi būti laikoma visų šių sumažinimų, ar tik dalies jų naudos gavėja? Pastaruoju atveju, kaip ši dalis turi būti vertinama? Ar valstybė narė turi įpareigoti atitinkamus darbuotojus grąžinti visą ar dalį jų gautos pagalbos?

____________

1 2004 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas 2005/239/EB dėl tam tikrų pagalbos priemonių, kurias Prancūzija įgyvendino akvakultūros produktų gamintojams ir žvejams (OL L 74, 2005 3 19, p. 49).