Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 6 martie 2019 – Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation/Compagnie des pêches de Saint-Malo

(Cauza C-212/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Pârâtă: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Întrebările preliminare

Decizia din 14 iulie 20041 a Comisiei trebuie interpretată în sensul că declară incompatibile cu piața comună doar reducerile contribuțiilor angajatorilor, pentru motivul că reducerile contribuțiilor salariaților nu aduc beneficii întreprinderilor și, prin urmare, nu pot să intre în domeniul de aplicare al articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau în sensul că declară de asemenea incompatibile reducerile contribuțiilor salariaților?

În ipoteza în care Curtea va aprecia că decizia Comisiei trebuie interpretată în sensul că declară de asemenea incompatibile în reducerile contribuțiilor salariaților, trebuie să se considere că întreprinderea a beneficiat de respectivele reduceri în totalitatea lor sau doar de o parte dintre acestea? În această din urmă ipoteză, cum trebuie evaluată partea respectivă? Statul membru este obligat să dispună rambursarea de către salariații vizați în totalitate sau parțial a ajutorului de care ar fi beneficiat?

____________

1     Decizia din 14 iulie 2004 a Comisiei privind anumite măsuri de ajutor puse în aplicare de Franța în favoarea acvacultorilor și a pescarilor (2005/239/CE) (JO 2005, L 74, p. 49).