Euroopa Kohtu presidendi 8. veebruari 2019. aasta määrus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus - Madalmaad) – A, B versus C

(kohtuasi C-750/18)1

Kohtumenetluse keel: hollandi

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 93, 11.3.2019.