A Törvényszék (ötödik tanács) T-411/16. sz., Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács ügyben 2018. december 12-én hozott ítélete ellen a Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) által 2019. február 21-én benyújtott fellebbezés

(C-159/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (képviselő: E. Ruchat ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

a Bíróság nyilvánítsa a fellebbező fellebbezését elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által a T-411/16. sz. Syriatel Mobile Telecom kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. december 12-én hozott ítéletét,

és új határozattal döntsön a következőkről:

semmisítse meg a 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 határozatot1 és a későbbi végrehajtási jogi aktusait a fellebbezőre vonatkozó részükben;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megsértette a fellebbezőnek az új korlátozó intézkedések elfogadása előtti és az Alapjogi Charta 41. cikkében előírt meghallgatáshoz való jogát.

A második jogalap a tények elferdítésével kapcsolatos téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem vette figyelembe a fellebbező által a megsemmisítés iránti keresetének alátámasztására benyújtott újságcikkeket annak bizonyítására, hogy nem támogatta a szíriai rezsimet.

A harmadik jogalap téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem állapította meg a 2013/255/KKBP határozat2 27. és 28. cikkének jogellenességét, amely rendelkezések szerint az Al-Assad és a Makhlouf családhoz tartozás olyan önálló szempontnak minősül, amely igazolja a szankciók előírását, és egyúttal megfordította a bizonyítási terhet.

____________

1 A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 tanácsi határozat (HL L 141., 125. o).

2 A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozat (HL L 147., 14. o.; helyesbítés: HL 2018. L 190., 20. o.).