Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 20. marts 2019 – Eli Lilly and Company mod Genentech Inc.

(Sag C-239/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Eli Lilly and Company

Sagsøgt: Genentech Inc.

Præjudicielt spørgsmål

Er SBC-forordningen 1 til hinder for udstedelsen af et supplerende beskyttelsescertifikat til indehaveren af et grundpatent for et produkt, som er omfattet af en markedsføringstilladelse, der indehaves af en tredjepart, uden at denne tredjepart har givet sit samtykke?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6.5.2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EUT 2009, L 152, s. 1).