Žalba koju je 21. veljače 2019. podnijela Razan Othman protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-416/16, Othman protiv Vijeća

(predmet C-158/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žaliteljica: Razan Othman (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjev

Žaliteljica od Suda zahtijeva da:

proglasi njezinu žalbu dopuštenom i osnovanom;

posljedično, ukine presudu od 12. prosinca 2018., koju je donio Opći sud Europske unije u predmetu T-416/16, Razan Othman/Vijeće Europske unije;

i, odlučujući na temelju novih odredbi:

poništi Odluku (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016.1 i njezine naknadne provedbene akte, u dijelu u kojem se oni odnose na žaliteljicu;

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žaliteljica ističe tri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer je Opći sud povrijedio žaliteljičino pravo na saslušanje prije donošenja novih mjera ograničavanja, koje je zajamčeno člankom 41. Povelje o temeljnim pravima.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i iskrivljavanju činjenica jer je Opći sud zanemario članke koje je žaliteljica podnijela u prilog svojoj tužbi za poništenje kako bi dokazala da ne podupire sirijski režim.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer Opći sud nije utvrdio nezakonitost članaka 27. i 28. Odluke 2013/255/ZVSP 2 , prema kojima je pripadnost obitelji Al-Assad ili obitelji Makhlouf samostalni kriterij koji opravdava nametanje sankcije, pri čemu je istodobno prebacio teret dokazivanja.

____________

1 Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 141, str. 125.)

2 Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 147, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 277.)