2019 m. vasario 21 d. Razan Othman pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-416/16 Othman / Taryba

(Byla C-158/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Razan Othman, atstovaujama advokato E. Ruchat

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

–    pripažinti apeliantės ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

–    panaikinti 2018 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-416/16, Razan Othman / Europos Sąjungos Taryba;

Priimti naują sprendimą ir:

–    panaikinti 2016 m. gegužės 27 d. Sprendimą (BUSP) 2016/8501 ir vėlesnius jo įgyvendinimo aktus, kiek jie susiję su apeliante;

–    priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinį skundą apeliantė grindžia trimis pagrindais:

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas pažeidė apeliantės teisę būti išklausytai, įtvirtintą Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida ir faktų iškraipymu, nes Bendrasis Teismas neatsižvelgė į apeliantės pateiktus jos ieškinį dėl panaikinimo pagrindžiančius teiginius, kad ji nerėmė Sirijos režimo.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes Bendrasis Teismas nenusprendė, kad Sprendimo 2013/255/BUSP2 27 ir 28 straipsniai, pagal kuriuos priklausymas Al-Assad ar Makhlouf šeimai yra savarankiškas kriterijus, pagrindžiantis sankcijos taikymą, yra neteisėti tuo pačiu perkeliant įrodymo pareigą.

____________

1 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/850, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 141, p. 125).

2 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 147, p. 14).