Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Salzburg als Arbeits-und Sozialgericht (Itävalta) on esittänyt 15.2.2019 – ZS v. PVA Landesstelle Salzburg

(asia C-118/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Salzburg als Arbeits-und Sozialgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ZS

Vastaaja: PVA Landesstelle Salzburg

Unionin tuomioistuimen presidentin 22.3.2019 antamalla määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________