Beslut meddelat av domstolens ordförande den 31 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Nürnberg - Tyskland) – Geld-für-Flug GmbH mot Ryanair DAC.

(Mål C-701/18)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 72, 25.2.2019.