A Judecătoria Zărnești (Románia) által 2019. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor” kontra TM, UN, Asociaţia DMPA

(C-88/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Judecătoria Zărnești

Az alapeljárás felei

Felperes: Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Alperesek: TM, UN, Asociaţia DMPA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 92/43/EGK irányelv1 16. cikkét, hogy az azokban az esetekben is előírja a tagállamok részére a 12., 13., 14. cikkben, valamint a 15. cikk a) és b) pontjában foglalt rendelkezésektől való eltérés megállapítását, amikor a veszélyeztetett fajokhoz tartozó állatok elhagyják természetes élőhelyüket, és annak közvetlen közelében vagy teljes egészében azon kívül tartózkodnak?

____________

1 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21- i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet 102. o.).